@InProceedings{Gawłowicz:2002,
  author  = "P. Gawłowicz and W. Hładkiewicz",
  title       = "Technologie informacyjne w społeczeństwie postindustrialnym",
  booktitle   = "Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : Konferencja naukowa; ISBN: 8389042037",
  address     = "Garbicz, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Redakcja Wydaw. Matematyczno-Ekonomicznych",
  volume      = "T. 2",
  pages       = "197--207",
  organization = "Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  year        = "2002",
}