@InProceedings{Ochonczenko:2001,
  author      = "H. Ochonczenko",
  title       = "Społeczna integracja osób niepełnosprawnych w opinii liderów środowiska lokalnego ziemi lubuskiej",
  booktitle   = "Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce edukacyjnej : [materiały konferencyjne]; ISBN: 8322718527",
  address     = "Kazimierz nad Wisłą, Polska",
  publisher   = "Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
  pages       = "309--318",
  editor      = "Maria Chodkowska",
  year        = "2001",
}