@InProceedings{Myszograj:2002,
  author      = "S. Myszograj",
  title       = "Przyrodnicze wykorzystanie osadów z oczyszczalni ścieków w Sulechowie",
  booktitle   = "Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku V : konferencja naukowo-techniczna : "Oczyszczanie ścieków - nowe trendy"; ISBN: 8391601587",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, [brak wydawcy]",
  pages       = "243--251",
  organization = "Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Instytut Inzynierii Środowiska UZ",
  year        = "2002",
}