@InProceedings{Binek:2000,
  author  = "R. Binek and A. Ilciów",
  title       = "Rola motywacji w pracy menedżera i zarządzaniu przedsiębiorstwem",
  booktitle   = "Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : V Konferencja naukowa",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. PZ",
  pages       = "162--169",
  organization = "Politechnika Zielonogórska Instytut Organizacji i Zarządzania",
  year        = "2000",
}