@InProceedings{Ruszczyńska:2001,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title       = "Idee słowianofilskie w poezji Norwida",
  booktitle   = "Norwid nasz współczesny : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Zakład Teorii Literatury IFP Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wojewódzką i Miejską Biliotekę Publiczną im. Cypriana Kamila Norwida w dniach 22-23 października 2001; ISBN: 8388336223",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Pro Libris",
  pages       = "93--98",
  editor      = "Czesław P. Dutka",
  year        = "2001",
}