@InProceedings{Binek:2000,
  author  = "R. Binek and A. Ilciów",
  title       = "Zarządzanie projektami - procesy wykonawcze",
  booktitle   = "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : Zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową",
  address     = "Boszkowo, Polska",
  publisher   = "Poznań, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu",
  volume      = "T. 1",
  pages       = "38--44",
  organization = "Akademia Ekonomiczna w Poznaniu",
  year        = "2000",
}