@InProceedings{Korbicz:1995,
  author      = "J. Korbicz and A. Pieczyński and G. Marczewska",
  title       = "Ekspertowy system diagnostyczny dla symulatora elektrowni cieplnej",
  booktitle   = "Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów : III Krajowa Konferencja",
  address     = "Szczyrk, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Wydaw. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych",
  volume      = "Informator Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych : T. 1",
  pages       = "145--153",
  organization = "Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej",
  year        = "1995",
}