@InProceedings{Moczulski:2003,
  author  = "W. Moczulski and R. Szulim",
  title       = "Zastosowanie heurystycznych metod modelowania w diagnostyce złożonego procesu przemysłowego",
  booktitle   = "Diagnostyka maszyn : XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum; ISBN: 838692358X",
  address     = "Węgierska Górka, Polska",
  publisher   = "Katowice, DRUKARNIA B&Z s.c.",
  pages       = "57",
  organization = "Wydział Transportu Politechniki ¦l±skiej",
  year        = "2003",
  note        = "Pełne materiały na CD-ROM",
}