@InProceedings{Gaida:2002,
  author  = "W. Gaida",
  title       = "Wczesna diagnostyka zainteresowań uczniów",
  booktitle   = "Modelowe rozwiązania działalności profilaktycznej w grupach dzieci i młodzieży : [materiały konferencyjne]; ISBN: 8391393895",
  address     = "Wiechlice, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP",
  pages       = "121--127",
  organization = "Komenda Chorągwi ZHP w Zielonej Górze",
  editor      = "Artur Doliński",
  year        = "2002",
}