@InProceedings{Szczęsna-Szeib:2002,
  author  = "A. Szczęsna-Szeib and M. Dąbrowny",
  title       = "Profilaktyka w szkole. Założenia a stan faktyczny",
  booktitle   = "Modelowe rozwiązania działalności profilaktycznej w grupach dzieci i młodzieży : [materiały konferencyjne]; ISBN: 8391393895",
  address     = "Wiechlice, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP",
  pages       = "175--183",
  organization = "Komenda Chorągwi ZHP w Zielonej Górze",
  editor      = "Artur Doliński",
  year        = "2002",
}