@InProceedings{Janiszewska-Nieścioruk:1992,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title       = "Wspólna praca rodziców, nauczyciela i logopedy nad kształtowaniem wymowy dziecka lekko upośledzonego umysłowo",
  booktitle   = "Podmiotowa rola rodziców w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych : materiały z międzynarodowego polsko-holenderskiego sympozjum (18-19 lutego 1992)",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, WSP",
  pages       = "120--124",
  organization = "Urząd Miejski w Zielonej Górze",
  editor      = "Ryszard kostecki, Aleksandra Maciarz",
  year        = "1992",
}