@InProceedings{Janiszewska-Nieścioruk:1995,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title       = "Znaczenie samooceny w integracji społecznej dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim",
  booktitle   = "Problemy edukacji i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych : [materiały konferencji "Stan badań nad kształteceniem specjalnym - teraźniejszość i perspektywy; ISBN: 8386841419",
  address     = "Kraków, Polska",
  publisher   = "Kraków, Wydaw. Naukowe WSP",
  pages       = "51--56",
  editor      = "Jana Pilecki i Margaret A. Wizner",
  year        = "1995",
}