@InProceedings{Gontaszewska-Piekarz:2003,
  author      = "A. Gontaszewska-Piekarz",
  title       = "Zastosowanie wzorów opartych na wskaźniku mrozowym do obliczania głębokości przemarzania gruntu w Polsce",
  booktitle   = "Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa : Konferencja naukowo-techniczna; ISBN: 8389112558",
  address     = "Olsztyn-Kortowo, Polska",
  publisher   = "Olsztyn, [brak wydawcy]",
  pages       = "87--92",
  organization = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
  year        = "2003",
}