@InProceedings{Ruszczyńska:2000,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title       = "Romantyczne rozmyślania o śmierci w poezji Zygmunta Krasińskiego",
  booktitle   = "Wydalony z Parnasu : księga poświęcona pamięci Zygmunta Krasińskiego: materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej 140 rocznicy śmierci Zygmunta Krasińskiego zorganizowanej pzrez Komisję Filologiczną Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 23-25 listopada 2000; ISBN: 83700633730",
  address     = "Poznań, Polska",
  publisher   = "Poznań, Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk",
  pages       = "169--174",
  editor      = "Jerzy Świdziński",
  year        = "2000",
}