@InProceedings{Eckert:1984,
  author  = "W. Eckert and J. Stawiarski",
  title       = "Elastyczność kształtowania wnętrz i wielkości mieszkań w budownictwie wielkopłytowym",
  booktitle   = "Problemy realizacyjne systemowego budownictwa mieszkaniowego W-70 i Wk-70 : III konferencja problemowa",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. Uczelniane WSI",
  pages       = "20--24",
  organization = "Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Zielonej Górze, Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze",
  year        = "1984",
}