@InProceedings{Eckert:1995,
  author  = "W. Eckert and K. Chmieliński",
  title       = "Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na stan awaryjny zabytkowej kamienicy w centrum Zielonej Góry oraz technologiczne i konserwatorskie problemy jej remontu",
  booktitle   = "Awarie budowlane : konferencja naukowo-techniczna; ISBN: 8386359765",
  address     = "Szczecin-Międzyzdroje, Polska",
  publisher   = "Szczecin, Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej",
  volume      = "T. 2",
  pages       = "649--652",
  organization = "Politechnika Szczecińska",
  year        = "1995",
}