@InProceedings{Piontek:2003,
  author  = "M. Piontek and R. Piontek",
  title       = "Biotoksykologiczne metody stosowane do oceny zagrożenia mikotoksycznego",
  booktitle   = "Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : III Konferencja Naukowa; ISBN: 8391903826",
  address     = "Łódź, Polska",
  publisher   = "Łódź, [brak wydawcy]",
  pages       = "243--248",
  organization = "Politechnika Łódzka",
  year        = "2003",
}