@InProceedings{Krupińska:2003,
  author  = "I. Krupińska and M. Świderska-Bróż",
  title       = "Znaczenie czasu flokulacji w usuwaniu żelaza z wody podziemnej w procesie koagulacji",
  booktitle   = "Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : VI konferencja naukowo-techniczna : oczyszczanie wody - nowe trendy; ISBN: 8389321602",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, [brak wydawcy]",
  pages       = "23--32",
  organization = "Uniwersytet Zielonogórski",
  year        = "2003",
}