@InProceedings{Janiszewska-Nieścioruk:2003,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title       = "Zagrożenie zaburzeniami w odżywianiu się (anoreksją i bulimią) dziewcząt z lekką niepełnosprawnościa umysłową",
  booktitle   = "Pedagogická diagnostika 2003: vychowné zanedbané dítě : Sbornik referatů z konference z mezinárodni učasti; ISBN: 8070422734",
  address     = "Ostrava, Czechy",
  publisher   = "Ostrava, Pegogická fakulta Ostravské univerzity",
  pages       = "39--46",
  organization = "Ostrawská univerzita Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky",
  editor      = "Ladislav Langr",
  year        = "2003",
}