@InProceedings{Kuczewski:2003,
  author  = "B. Kuczewski and M. Patan and D. Uciński",
  title       = "Optymalne rozmieszczanie czujników pomiarowych w diagnostyce procesów z czasoprzestrzenną dynamiką",
  booktitle   = "Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '03 : VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna; ISBN: 8391866300",
  address     = "Władysławowo, Polska",
  publisher   = "Gdańsk, Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne",
  pages       = "213--218",
  organization = "Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Zielonogórski",
  year        = "2003",
}