@InProceedings{Kowal:2003,
  author      = "M. Kowal and J. Korbicz",
  title       = "Samoorganizujący się rozmyty model Takagi-Sugeno w układzie detekcji uszkodzeń",
  booktitle   = "Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '03 : VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna; ISBN: 8391866300",
  address     = "Władysławowo, Polska",
  publisher   = "Gdańsk, Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne",
  pages       = "253--258",
  organization = "Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Zielonogórski",
  year        = "2003",
}