@InProceedings{Dąbrowska-Burkhardt:1994,
  author  = "J. Dąbrowska-Burkhardt",
  title       = "30 konferenja Instytutu Języka Niemieckiego (Institut fűr Deutsche Sprache) w Mannheim (15-17 marca 1994 r.)",
  booktitle   = "Język i styl gatunków literackich oświecenia i romantyzmu : [materiały konferencyjne]; ISBN: 838569372",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, WSP",
  pages       = "181--184",
  organization = "Zakład Jezyka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej WSP",
  editor      = "Jerzy Brzeziński",
  year        = "1994",
}