@InProceedings{Ochonczenko:2003,
  author      = "H. Ochonczenko",
  title       = "Istota i koncepcje rehabilitacji osób niepełnosprawnych - przegląd wybranych stanowisk",
  booktitle   = "Polskie doświadczenia w rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych : Ogólnopolska Konferencja Naukowa",
  address     = "Warszawa, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna",
  pages       = "151--162",
  organization = "Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna",
  year        = "2003",
}