@InProceedings{Sapeńko:1996,
  author  = "R. Sapeńko",
  title       = "O wartościach w reklamie",
  booktitle   = "Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : konferencja naukowa",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. PZ",
  pages       = "142--149",
  year        = "1996",
}