@InProceedings{Babirecki:2003,
  author  = "W. Babirecki and R. Rohatyński",
  title       = "Zagadnienia algorytmizacji obliczeń elementów i zespołów maszyn. Przykład walcowej sprężyny naciskowej",
  booktitle   = "Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo : XIV Konferencja : zbiór referatów; ISBN: 83916644294",
  address     = "Warszawa, Polska",
  publisher   = "Warszawa, [brak wydawcy]",
  pages       = "45--53",
  organization = "Politechnika Warszawska",
  year        = "2003",
}