@InProceedings{Łuczyk:2003,
  author  = "M. Łuczyk",
  title       = "Nekotorye semantiko-pragmatičskie osobennosti predloľenij s nezavisimym infinitivom v russkom i pol'skom azykach",
  booktitle   = "Pragmatyczne aspekty opisu języków wschodniosłowiańskich",
  address     = "Katowice, Polska",
  publisher   = "Katowice, Wydaw. Uniwersytetu ¦l±skiego",
  pages       = "186--191",
  organization = "Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej U¦",
  editor      = "Piotr Czerwiński",
  year        = "2003",
}