@InProceedings{Piontek:1986,
  author  = "M. Piontek",
  title       = "Wrażliwość Dugesia tigrina Girard na K2Cr2O7 w zależności od wieku",
  booktitle   = "XIII Zjazd Hydrobiologów Polskich : streszczenia komunikatów",
  address     = "Szczecin, Polska",
  publisher   = "Szczecin, Akademia Rolnicza",
  pages       = "163--164",
  organization = "Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne",
  year        = "1986",
}