@InProceedings{Ochonczenko:2003,
  author      = "H. Ochonczenko",
  title       = "Człowiek niepełnosprawny w świetle teorii postrzegania społecznego - próba analizy",
  booktitle   = "Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny : na pograniczach pedagogiki specjalnej [materiały konferencyjne]; ISBN: 8373261850",
  address     = "Gdańsk, Polska",
  publisher   = "Kraków, Oficyna Wydaw. Impuls",
  pages       = "357--372",
  organization = "Uniwersytet Gdański",
  editor      = "Krystyna D. Rzeźnicka, Anna Kobylańska",
  year        = "2003",
}