@InProceedings{Korbicz:1995,
  author      = "J. Korbicz",
  title       = "Sieci neuronowe w diagnostyce układów technicznych",
  booktitle   = "Metody i techniki diagnostyki technicznej : Materiały krajowej konferencji naukowej",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Lubuskie Towarzystwo Naukowe",
  pages       = "16--24",
  organization = "LTN w Zielonej Górze, WSI w Zielonej Górze",
  year        = "1995",
}