@InProceedings{Witczak:1999,
  author      = "M. Witczak and A. Obuchowicz and J. Korbicz",
  title       = "Design of non-linear state observers using genetic programming",
  booktitle   = "Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna : Materiały III Krajowej Konferencji",
  address     = "Potok Złoty, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej",
  pages       = "345--352",
  organization = "Instytut Systemów Elektronicznych, Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej",
  year        = "1999",
}