@InProceedings{Hawrysz:2002,
  author  = "M. Hawrysz",
  title       = "Orzeczenie sądowe jako wzór językowego zachowania w sytuacji zdeterminowanej prawnie (na materiale "Księgi wójtowskiej m. Opola" 1698-1721)",
  booktitle   = "Gatunki mowy i ich ewolucja : [materiały konferencyjne]; ISBN: 832261294X",
  address     = "Katowice, Polska",
  publisher   = "Katowice, Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego",
  volume      = "T. 2: Tekst a gatunek",
  pages       = "126--135",
  organization = "Zakład Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego",
  editor      = "Danuta Otaszewska",
  year        = "2002",
}