@InProceedings{Bryś:2004,
  author  = "G. Bryś and J. Marcinowski",
  title       = "Nośność kątowników zamocowanych niesymetrycznie do blachy węzłowej",
  booktitle   = "Zagadnienia stanów granicznych konstrukcji stalowych : konferencja naukowa; ISBN: 8372422982",
  address     = "Kraków, Polska",
  publisher   = "Kraków, Wydaw. Politechniki Krakowskiej",
  pages       = "29--36",
  organization = "Politechnika Krakowska",
  year        = "2004",
}