@InProceedings{Alawdin:2004,
  author  = "P. Alawdin and G. Bryś",
  title       = "Analiza stanu granicznego użytkowania drewniano-stalowych konstrukcji przy krótko i długotrwałych oddziaływaniach",
  booktitle   = "Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych : VI konferencja naukowa; ISBN: 838876473X",
  address     = "Szczecin - Międzyzdroje, Polska",
  publisher   = "Szczecin, Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej",
  pages       = "199--204",
  organization = "Sekcja Konstrukcji Drewnianych Komitetu Inżynierii Lądowej PAN, Politechnika Szczecińska",
  year        = "2004",
}