@InProceedings{Piontek:2004,
  author      = "M. Piontek",
  title       = "Zastosowanie biotestu z Dugestia tigrina Girard do badań mikotoksykologicznych. Cz. I : toksyczność ostra",
  booktitle   = "Mikotoksyny i patogenne pleśnie w środowisku : VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa; ISBN: 8391264629",
  address     = "Bydgoszcz, Polska",
  publisher   = "Bydgoszcz, [brak wydawcy]",
  pages       = "149--155",
  organization = "Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego",
  year        = "2004",
}