@InProceedings{Kłapoć:1996,
  author  = "M. Kłapoć and G. Bryś and W. Dyszak",
  title       = "Korozja zbiorników elektrolitu wykonanych ze stali kwasoodpornej",
  booktitle   = "Trwałość budowli i ochrona przed korozją : X Konferencja Naukowo-Techniczna "Kontra '96"; ISBN: 8390328526",
  address     = "Zakopane, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Politechnika Wrocławska",
  pages       = "173--180",
  organization = "Komitet Trwałości Budowli Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa",
  year        = "1996",
}