@InProceedings{Romankiewicz:1995,
  author      = "F. Romankiewicz",
  title       = "Badania nad modyfikacją stopu AlSi6Cu4 (AK64)",
  booktitle   = "XX Konferencja Wydziału Odlewnictwa AGH : nowoczesne tendencje w odlewnictwie",
  address     = "Kraków, Polska",
  publisher   = "Kraków, [brak wydawcy]",
  pages       = "35--39",
  organization = "Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie",
  year        = "1995",
}