@InProceedings{Głazowska:1994,
  author      = "I. Głazowska and F. Romankiewicz and W. Reif",
  title       = "Badania heterogenicznych zarodków krystalizacji w modyfikowanym brązie cynowym CuSn10",
  booktitle   = "Zjawiska fizyko-chemiczne w odlewnictwie : Sympozjum Naukowe",
  address     = "Zielona Góra - Przełazy, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, [brak wydawcy]",
  pages       = "137--145",
  organization = "Komisja Budowy Maszyn PAN Oddz. w Poznaniu, Zakład Odlewnictwa i Materiałoznawstwa Wydziału Mechanicznego WSI w Zielonej Górze",
  year        = "1994",
}