@InProceedings{Romankiewicz:1994,
  author      = "F. Romankiewicz",
  title       = "Badania nad modyfikacją stopu AlSi5Cu2 (AK52)",
  booktitle   = "Zjawiska fizyko-chemiczne w odlewnictwie : Sympozjum Naukowe",
  address     = "Zielona Góra - Przełazy, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, [brak wydawcy]",
  pages       = "155--163",
  organization = "Komisja Budowy Maszyn PAN Oddz. w Poznaniu, Zakład Odlewnictwa i Materiałoznawstwa Wydziału Mechanicznego WSI w Zielonej Górze",
  year        = "1994",
}