@InProceedings{Jocz:1990,
  author      = "Z. Jocz and F. Romankiewicz",
  title       = "Topienie brązów krzemowych pod pokryciem żużla z surowców wtórnych",
  booktitle   = "Tendencje rozwojowe w technologii maszyn : VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej",
  volume      = "Sekcja III : Odlewnictwo i spawalnictwo : technologia i urządzenia odlewnicze : metalurgia, metaloznawstwo i spawalnictwo",
  pages       = "139--144",
  organization = "Komisja Technologii Budowy Maszyn PAN, Oddz. w Poznaniu, WSI w Zielonej Górze",
  year        = "1990",
}