@InProceedings{Głazowska:1990,
  author      = "I. Głazowska and F. Romankiewicz and Z. Jocz and E. Pawlak",
  title       = "Modyfikacja brązu CuSn10 mikrododatkami złożonymi z udziałem cyrkonu",
  booktitle   = "Tendencje rozwojowe w technologii maszyn : VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej",
  volume      = "Sekcja III : Odlewnictwo i spawalnictwo : technologia i urządzenia odlewnicze : metalurgia, metaloznawstwo i spawalnictwo",
  pages       = "159--164",
  organization = "Komisja Technologii Budowy Maszyn PAN, Oddz. w Poznaniu, WSI w Zielonej Górze",
  year        = "1990",
}