@InProceedings{Romankiewicz:1994,
  author      = "F. Romankiewicz",
  title       = "Badania nad modyfikacją stopu AlSi7Mg dodatkami AlTi5B1 i AlSr10",
  booktitle   = "Zjawiska powierzchniowe w procesach odlewniczych : II Konferencja ; zbiór referatów; ISBN: 8371430566",
  address     = "Poznań - Kołobrzeg, Polska",
  publisher   = "Poznań, [brak wydawcy]",
  pages       = "93--103",
  organization = "Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych Komitetu Metalurgii PAN, Komisja Budowy Maszyn PAN - Oddział w Poznaniu, Instytut Technologii Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej",
  year        = "1994",
}