@InProceedings{Gorockiewicz:1996,
  author  = "R. Gorockiewicz and I. Głazowska and F. Romankiewicz",
  title       = "Wpływ modyfikacji na mikrostrukturę brązu cynowego CuSn10",
  booktitle   = "Nowe procesy i materiały stosowane w odlewnictwie : odlewnictwo XXI wieku : konferencja naukowo-techniczna",
  address     = "Kraków, Polska",
  publisher   = "Kraków, [brak wydawcy]",
  pages       = "77--81",
  year        = "1996",
}