@InProceedings{Belica:2004,
  author  = "T. Belica and M. Malinowski and D. Dębowski",
  title       = "Tightness of bolted flange connection with predicting the fatigue of new gasket design",
  booktitle   = "Thin-walled vessels : 3rd conference; ISBN: 8392128001",
  address     = "Karłów, Polska",
  publisher   = "Poznań, Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej",
  pages       = "115--122",
  organization = "Instytut Mechaniki Stosowanej , Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska",
  year        = "2004",
}