@InProceedings{Malinowski:2004,
  author  = "M. Malinowski and D. Dębowski and T. Belica",
  title       = "Numerical analysis of new gasket ring design of bolted flange connection under pressure and thermal loading",
  booktitle   = "Thin-walled vessels : 3rd conference; ISBN: 8392128001",
  address     = "Karłów, Polska",
  publisher   = "Poznań, Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej",
  pages       = "213--220",
  organization = "Instytut Mechaniki Stosowanej , Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska",
  year        = "2004",
}