@InProceedings{Gramacki:2004,
  author      = "A. Gramacki and J. Gramacki",
  title       = "Narzędzie HTML DB do szybkiego tworzenia aplikacji internetowych - omówienie oraz ocena praktycznej przydatności",
  booktitle   = "Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG : X Konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE",
  address     = "Kościelisko, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle",
  pages       = "73--89",
  organization = "Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle",
  year        = "2004",
}