@InProceedings{Gramacki:2004,
  author      = "J. Gramacki and A. Gramacki",
  title       = "Połączenia - pułapki i nowe możliwości",
  booktitle   = "Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG : X Konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE",
  address     = "Kościelisko, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle",
  pages       = "259--277",
  organization = "Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle",
  year        = "2004",
}