@InProceedings{Korbicz:1998,
  author      = "J. Korbicz and K. Patan",
  title       = "Modelowanie procesów dynamicznych z wykorzystaniem sieci neuronowych",
  booktitle   = "Zastosowanie sztucznych sieci nauronowych w symulacji i sterowaniu procesami metalurgicznymi - NEUROMET '98 : materiały 2. seminarium; ISBN: 8371080468",
  address     = "Kraków, Polska",
  publisher   = "Kraków, Wydaw. "Akapit"",
  pages       = "26--48",
  organization = "Zakład Komputerowego Modelowania Procesów Metalurgicznych Akademii Górniczo-Hutniczej, Sekcja Teorii Procesów Plastycznej Przeróbki Metali Komitetu Metalurgii PAN",
  year        = "1998",
}