@InProceedings{Myszograj:2004,
  author      = "S. Myszograj",
  title       = "Przemiany związków węgla organicznego i azotu w procesie oczyszczania odcieków osadem czynnym",
  booktitle   = "Jak chronić środowisko przed odpadami : VII polski kongres oczyszczania miast; ISBN: 8389402173",
  address     = "Szczecin, Polska",
  publisher   = "Szczecin, Oficyna In Plus",
  pages       = "163--172",
  organization = "Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych",
  year        = "2004",
}