@InProceedings{Sadecka:2004,
  author      = "Z. Sadecka and S. Myszograj",
  title       = "Wykorzystanie osadów ściekowych do produkcji energii (na przykładzie oczyszczalni ścieków Gubin-Guben)",
  booktitle   = "Aktualne problemy gospodarki wodno-ściekowej : XIV Konferencja naukowo-techniczna; ISBN: 8371932626",
  address     = "Ustroń, Polska",
  publisher   = "Częstochowa, Wydaw. Politechniki Częstochowskiej",
  volume      = "Politechnika Częstochowska : Konferencje ; 56",
  pages       = "78--84",
  editor      = "red. J. B. Bień, A. J. Kisiel",
  year        = "2004",
}