@InProceedings{Kobyłecki:2003,
  author  = "G. Kobyłecki",
  title       = "Niektóre możliwości wykorzystania Akademii Sieci Cisco w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych",
  booktitle   = "Edukacja informacyjna : nowoczesne technologie informacyjne w procesie kształcenia: [materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. " Pedagogika Informacyjna"]; ISBN: 8389882450",
  address     = "Szczecin, Polska",
  publisher   = "Szczecin, Oficyna Wydaw. CDiDN",
  pages       = "314--317",
  organization = "Uniwersytet Szczeciński , Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli",
  editor      = "Kazimierz Wenta, Elzbieta Paprzycka",
  year        = "2003",
}